Міністерство аграрної політики та продовольства України

НАКАЗ від 01.12.2015 N 457

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2015 р. за N 1581/28026


Про затвердження форм первинного обліку та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до статті 48 Закону України "Про автомобільний транспорт", абзацу третього пункту 3, підпункту 7.131 підпункту 7 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, та на виконання пункту 81 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 357-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Спеціалізовану товарну накладну на перевезення молочної сировини (форма N 1-ТН (МС));

2) Інструкцію щодо заповнення Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма N 1-ТН (МС));

3) Прийомну квитанцію на закупівлю молочної сировини (форма N 3-ПК (МС));

4) Інструкцію щодо заповнення Прийомної квитанції на закупівлю молочної сировини (форма N 3-ПК (МС));

5) Акт про розходження кількісних або якісних показників молочної сировини між даними суб'єкта господарювання і молокопереробного підприємства;

6) Прийомно-розрахункову відомість про закупівлю молочної сировини від суб'єкта господарювання;

7) Прийомно-розрахункову відомість про видачу грошей за закуплену молочну сировину від фізичних осіб;

8) Прийомно-розрахункову відомість про видачу грошей за закуплену молочну сировину від фізичних осіб (у разі неможливості визначення якісних показників молока);

9) Реєстр про закупівлю молочної сировини.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 01 липня 2002 року N 176 "Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2002 року за N 722/7010.

3. Департаменту продовольства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я. В.
 

Міністр

О. М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова правління Національної
Асоціації молочників України
"Укрмолпром"

В. М. Бондаренко

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

 

__________________________________________
(найменування / П. І. Б. суб'єкта господарювання або П. І. Б.
фізичної особи, яка відправляє молочну сировину)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
01 грудня 2015 року N 457

Форма N 1-ТН (МС)

 

Спеціалізована товарна накладна на перевезення молочної сировини

 

Найменування молочної сировини

Маса, кг

Вміст жиру,
%

Вміст білка,
%

Кислот-
ність,
°T

Темпера-
тура,
°C

Сухі речо-
вини,
%

Ступінь чистоти

Загальне бакте-
ріальне обсіме-
ніння,
тис./см 3

Густина,
°A

Кількість сома-
тичних клітин,
тис./см 3

Термостій-
кість

Ґатунок

нату-
ральної жирності

базисної жирності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Відправлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Якісні показники молока визначаються згідно з вимогами ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі", затвердженими наказом Держспоживстандарту України від 05 грудня 1997 року N 736, а з 01 січня 2017 року визначатимуться відповідно до вимог ДСТУ 3662:2015 "Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови", затверджених наказом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22 червня 2015 року N 61.

Відпуск молочної сировини дозволив

 
_____________________
(посада, П. І. Б., підпис)

Вантажовідправник
(уповноважена особа)

 
_____________________________________
(посада, П. І. Б., підпис)

 

Аналіз зробив

__________________________________________
(посада, П. І. Б., підпис)

Вантажоодержувач

_____________________________________
(найменування підприємства, посада, П. І. Б., підпис)

 

Молочну сировину здав

__________________________________
(посада, П. І. Б., підпис)

Аналіз зробив

___________________________________________
(посада, П. І. Б., підпис)

 

Матеріальні цінності отримав

____________________________
(посада, П. І. Б., підпис)

 

 

 

За довіреністю

______________
(серія)

N _______________ від "___" ____________ 20__ р.,

М. П. (за наявності)

виданою __________________________________________
                                (найменування / П. І. Б. суб'єкта господарювання)

1 примірник - вантажовідправнику
2 примірник - вантажоодержувачу
3 і 4 примірники - автомобільному перевізнику


Директор Департаменту продовольства                                                                                                   Д. Ю. Шульмейстер


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
01 грудня 2015 року N 457

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2015 р. за N 1581/28026


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма N 1-ТН (МС))

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма N 1-ТН (МС)) (далі - накладна), яка додається до товарно-транспортної накладної за типовою формою N 1-ТН, встановленою додатком 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за N 128/2568, разом з накладною є первинними документами, які є підставою для списання молочної сировини суб'єктом господарювання або фізичною особою, що здійснили відправлення цієї сировини, а також прийняття її молокоприймальним пунктом або молокопереробним підприємством.

Ця накладна оформлюється на кожну відвантажену партію сировини і для кожного вантажоодержувача окремо.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

вантажовідправник - суб'єкт господарювання, фізична особа, яка відправляє молочну сировину автомобільним транспортом;

вантажоодержувач - суб'єкт господарювання, який здійснює прийняття молочної сировини;

відповідальна особа - працівник, що відповідно до своїх обов'язків виконує оформлення первинної облікової документації згідно з вимогами цієї Інструкції (диспетчер, бухгалтер).

3. Ця Інструкція може використовуватись всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та фізичними особами, які здійснюють перевезення молочної сировини автомобільним транспортом.

4. Перевезення молочної сировини автомобільним транспортом здійснюється за наявності оформленої накладної.

5. Документальне забезпечення записів у накладній здійснюється відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704 (із змінами).

II. Заповнення форм первинної облікової документації

1. Накладна складається з двох частин, одна з яких містить відомості про вантаж, інша - про відповідальних осіб, реквізити, підписи осіб, які беруть участь у процесі переміщення молочної сировини, та оформлюється на кожну партію вантажу:

1) відомості про вантаж:

Назва, номер графи

Зміст запису в графі

Найменування молочної сировини.
Відправлено, графа 1

Назва сировини (молоко, вершки), яка перевозиться з господарства, молокоприймального пункту

Маса, кг, графи 2, 3

При перевезенні молока вказується його кількість натуральної жирності (графа 2) та в перерахунку на базисну жирність (графа 3)

Вміст жиру, вміст білка, кислотність, температура, графи 4 - 7, ступінь чистоти, графа 9, густина, графа 11

Фактичний вміст жиру, білка, кислотність, температура, ступінь чистоти, густина молока вказуються за даними лабораторії вантажовідправника

Прийнято, графа 1

Найменування молочної сировини, яка прийнята молокоприймальним пунктом, молокопереробним підприємством

Маса з натуральним вмістом жиру в перерахунку на базисну жирність, графи 2, 3, вміст жиру, вміст білка, кислотність, температура, ступінь чистоти, густина, термостійкість, графи 4 - 7, 9, 11, 13

Ці показники визначаються при прийманні молока на молокоприймальних пунктах, молокопереробних підприємствах згідно з вимогами ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі", затвердженими наказом Держспоживстандарту України від 05 грудня 1997 року N 736 (далі - ДСТУ 3662-97), а з 01 січня 2017 року - відповідно до вимог ДСТУ 3662:2015 "Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови", затверджених наказом державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22 червня 2015 року N 61 (далі - ДСТУ 3662:2015)

Показники граф 8, 10, 12, 14

Періодичність визначення цих показників установлюється з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 і ДСТУ 3662:2015

2) відомості про відповідальних осіб, реквізити та підписи осіб, які беруть участь у процесі перевезення молочної сировини:

у лівій частині накладної вказуються посада, прізвище, ім'я, по батькові, особистий підпис відповідальної особи:

особи, яка дозволяє відвантаження молочної сировини від суб'єкта господарювання або молокоприймального пункту;

особи, яка зробила аналіз молочної сировини;

вантажовідправника, який здав молочну сировину;

вантажоодержувача, який отримав матеріальні цінності на підставі довіреності (серія, N, дата видачі), яка видана суб'єктом господарювання, із зазначенням найменування підприємства.

Ці дані можуть за наявності завірятися печаткою;

у правій частині накладної вказуються посада, прізвище, ім'я, по батькові та особистий підпис відповідальної особи:

особи, яка здала молочну сировину;

особи, яка прийняла молочну сировину, із зазначенням найменування підприємства;

особи, яка зробила аналіз молочної сировини на цьому підприємстві.

Ці дані можуть за наявності завірятися печаткою підприємства, яке прийняло молочну сировину.
 

Директор Департаменту продовольства                                                                          Д. Ю. Шульмейстер


© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017    

Лента не найдена.
Лента не найдена.